Se alla
Friskola

DEBATT: Liberal kraftsamling för en bättre skola

Måndag 28 februari 2022

Det finns mycket som måste göras för att hela Sverige ska ha skolor i världsklass. Skolan har behandlats styvmoderligt sedan Magdalena Andersson och hennes regering kom på plats. Istället för att motarbeta friskolor så borde regeringen fokusera på att ca 17 000 elever varje år lämnar grundskolan utan fullständiga betyg.Nu genomför Liberalerna den skolturné som vi tycker regeringen borde gjort. Denna måndag besöker vi Strängnäs Montessoriskola och Årbyskolan i Eskilstuna på tisdag.

Vi är här för att lyssna till elever och skolpersonal om deras syn på hur vi kan satsa och utveckla skolan. Vi vill höra hur de ser på vikten av trygghet och kunskapsfokus. För oss är skolan helt avgörande för Sveriges framtid.

Skillnaden mellan skolorna är att Strängnäs Montessoriskola kan komma att gå miste om 4,3 miljoner kronor varje år om Socialdemokraterna får bestämma – en besparing som motsvarar över sju lärartjänster. Detta om regeringen går vidare med Björn Åstrands utredningsförslag som innebär en sänkning av skolpengen för friskoleelever med drygt 8,4 procent Det är ett förslag ingen tjänar på.

Ska vi vända resultaten i skolan krävs reformer som gör satsningar möjligt. Inte förbud mot fullt fungerande skolor. Med Liberalernas politik om ett statligt huvudmannaskap och mer pengar till skolor med stort kompensatoriskt ansvar skulle det innebära mer resurser till Årbyskolan varje år.

Liberalerna satsar 14 miljarder kronor mer än regeringen på skolan i den senaste budgeten och vi anser att den svenska skolan behöver mer resurser, inte mindre.

För att alla elever ska nå kunskapsmålen behövs lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen drabbar hårdast de som saknar stöd hemifrån. Vi vill ha mobilfria klassrum och ge skolor möjlighet att snabbare tillfälligt kunna stänga av eller flytta elever som begår allvarliga brott i skolan. Genom att flytta en elev från en destruktiv miljö kan man förändra beteende.

Integrationen ska börja redan i förskolan. Liberalerna vill även genomföra flera reformer som gemensamt syftar till att stärka det svenska språkets ställning i förskolan i syfte att förebygga skolmisslyckanden och stärka förutsättningarna för långsiktig integration.

Satsa mer pengar på skolböcker. Endast 15 procent av lärarna kan köpa in alla tryckta läromedel de behöver till sina elever. Elever förtjänar mer än stenciler och lärare ska inte behöva lägga tid på att kopiera papper.

För oss liberaler ska kunskapsskolan ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm. Det finns inget viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan. Därför måste vi uppvärdera skolan och skapa förutsättningar för alla barn att få en utbildning.

En bättre skola kräver ett liberalt maktskifte och en kraftsamling för svensk skola.

Nyamko Sabuni (L)
Partiledare

Johanne Hildebrand (L)
Riksdagskandidat Sörmland

Stefan Krstic (L)
Gruppledare Eskilstuna

Tiina Ihatsu-Harder (L)
Ordförande Strängnäs