Se alla

Vår politik

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Vi ser följande 8 områden som de viktigaste för Strängnäs kommun:

En liberal demokratisk kommun
där den lokala demokratin är stark och invånarna har en stor insyn i kommunala beslutsprocesser och möjlighet att påverka. Invånarnas möjlighet till deltagande är nödvändig för att stärka förtroendet för det demokratiska samhället.

En liberal kunskapskommun
där fokus ligger på barnets/elevens rätt till likvärdig utbildning, som ger samma livsmöjligheter.

En liberal hållbar kommun
där vår kommun blir ett slutet kretsloppssamhälle och beroendet av fossila bränslen successivt avvecklas med målet att bli en helt fossilbränslefri kommun.

En liberal kommun god att åldras i
där invånarna erbjuds en god kommunal service, där valfrihet för brukaren är en självklarhet och där byggande av trygghets- och särskilda boenden ökar.

En liberal kommun med ett expanderande näringsliv
där hela kommunen genomsyras av en positiv attityd till företag och entreprenörskap. Vi vill arbeta för en förbättrad tillgänglighet och service för invånarna genom skapande av attraktiva centrum i alla kommunens tätorter. Ett starkt näringsliv och god tillväxt är nyckeln till samhällets fortsatta utveckling.

En liberal kulturkommun
där Kulturskolan och biblioteken fortsätter att utveckla sina uppskattade verksamheter. Strängnäs blir en Fristadskommun.

En liberal fritidskommun
med en aktiv fritid, rörelse, och rekreation för invånarna.

En liberal trafikkommun
med smarta och välplanerade trafiklösningar.

 

Läs hela vårt valmanifest här under – med alla våra mål och vad vi vill åstadkomma i Strängnäs kommun.