Om Margaretha

En företagsvänlig kommun ger attraktionskraft, tillväxt och jobb. Därmed skapas resurser för en trygg skola och omsorg.

  • Utveckla samarbetet mellan näringsliv och gymnasieskola
  • Mötesplatser för alla generationer i alla kommundelar