Se alla

Få saker är mer skadliga än en tyst opposition

Publicerad i Strengnäs Tidningen 18 mars 2024

Efter den senaste veckans anklagelser mot Liberalernas ersättare i kommunstyrelsen i Strengnäs Tidning vill jag som gruppledare för partiet ge min bild.

Majoriteten (M+S) i Strängnäs tolererar endast två typer av opposition: den ska helst vara insmickrande och alltid rösta med styret eller annars vara tyst och passiv. Vilket slags ”oppositionsarbete” som Björn Karlsson (SD) bedriver har vi noterat. De få partier som driver riktig opposition genom att ifrågasätta och sakligt kritisera styret blir fientligt bemötta.

Att det finns stora problem med demokratin i kommunen har även tidningens ledarsida uppmärksammat. Vid minst fyra tillfällen under hösten 2023 skildrades hur majoriteten hemlighåller information, kommer med falska anklagelser och misskrediterar de som inte håller med.

En del av Liberalernas kritik är att varken oppositionen eller allmänheten får ta del av information som i andra kommuner är självklar. Upprinnelsen till konflikten i kommunstyrelsen är att vi har efterfrågat investerings- och driftkalkylerna för Larslundaprojektet. Vid en snabb googling kan man hitta kalkyler i beslutsunderlag för flera simhallar som nu byggs i andra kommuner. De ligger helt öppet och har varit centrala när besluten har fattats. I Strängnäs är dock KSO Jacob Högfeldt (M) av åsikten att oppositionspolitiker inte har rätt till sådana uppgifter och helst inte ska lägga sig i ett projekt som kommer att kosta kommuninvånarna mer än 400 miljoner kronor.

Det förekommer också att styret lägger viktiga ärenden på bordet först när nämnderna samlas för möte. Vi som utgör opposition, riktig sådan eller på låtsas, förväntas då fatta beslut i blindo. När vi ifrågasätter detta anses vi vara besvärliga. Ett ytterligare demokratiproblem som utmärker Strängnäs är att tjänstemän på förvaltningen här skriver både egna debattinsändare mot oppositionen och gemensamma svar med styret. De bidrar på så sätt till att vi oppositionen hamnar i opposition mot förvaltningen. Detta är mycket olyckligt och inget vi önskar.

Kommunstyrelsens möten är stängda och det är svårt att få en uppfattning vad som har sagts och hur stämningen har varit. Det är verkligen beklagligt om tjänstemän hamnat i skottlinjen och det ska naturligtvis undvikas framöver. Men att det skulle behövas väktare på plats, så som hävdas i artikeln, för att hantera vår företrädare, låter fullkomligt absurt. Tre anonyma vittnesmål i artikeln bekräftar vår bild och anser att stämningen på mötena är helt acceptabel och att det dessutom är svårt att få svar på relevanta frågor.

Strängnäs har bland de sämsta skolresultaten i landet, det byggs en dyr simhall under ledning av ett skandalomsusat företag utan insyn, valfriheten i hemtjänsten försvinner och invånarna anser att beslutsfattarna är bland de sämsta i landet på att fatta genomtänkta och genomarbetade beslut (SCB:s senaste medborgarundersökning).

Det finns all anledning för oss att fortsätta agera och reagera på brister och problem. Få saker är mer skadliga för en demokrati än en tyst opposition.

Sofia Könberg (L)
Gruppledare