Se alla
Jan Rudengren

Jan Rudengren

Ledamot i Kommunstyrelsen och ersättare i Kommunfullmäktige.

Kontaktuppgifter

Seniorpolitiken skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt,  integritet och rätt till adekvat omsorg.

  • Särskilt boende i alla kommundelar
  • 85+ väljer själva när de vill flytta till särskilt boende
  • Välkomna privata alternativ i omsorgen

Kontaktuppgifter

070 866 92 06 ...