Se alla

Kontakt

Vi vill gärna höra av dig

Liberalerna Strängnäs

Tiina Ihatsu-Harder, ordförande kommunföreningen Strängnäs

070 609 23 25

Tiina.Ihatsu@strangnas.se

Postadress:
Liberalerna Strängnäs
c/o Erik Wallenberg, Vallbyvägen 62E
645 42 Strängnäs

 

Detaljerad kontaktinformation om Strängnäs

Föreningens styrelse:
Ordförande Tiina Ihatsu, tfn 070 609 23 25
Vice ordf. Erik Wallenberg
Ledamot Ibrahim Hoseyni
Ledamot Sofia Könberg
Ledamot och sekreterare Nina Tegar
Ersättare Karin Larén Hallström

Förtroendevalda:
Kommunfullmäktige
Ordinarie Margaretha Furustrand
Ordinarie Erik Wallenberg
Ersättare Tiina Ihatsu-Harder
Ersättare Jan Rudengren

Kommunstyrelsen
Ordinarie Sofia Könberg

Barn- och Utbildningsnämnden
Ersättare Tiina Ihatsu-Harder

Kulturnämnden
Ordinarie Erik Wallenberg

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Margaretha Furustrand 2:v ordf

Socialnämnden
Ersättare Birgitta Wennerberg

Teknik- och Fritidsnämnden
Ersättare Anders Svenson

Valnämnden
Ersättare Lennart Schweitz

Överförmyndarnämnden
Ersättare Erik Wallenberg

Fler liberaler i Södermanlands läns län

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se