Se alla

Kontakt

Vi vill gärna höra av dig

Liberalerna Strängnäs

co Wallenberg, Vallbyvägen 62E
64542 Strängnäs


070 609 23 25


tina.ihatsu@telia.com

Detaljerad kontaktinformation om Strängnäs

Föreningens styrelse:
Ordförande Tiina Ihatsu, tfn 070 609 2325
V ordf Erik Wallenberg
Ledamot Erik Ollman
Ledamot Ibrahim Hoseyni
Ledamot Marie Ericsson Drotte
Suppleant Karin Larén Hällström

Förtroendevalda;
Kommunfullmäktige
Ordinarie Margaretha Furustrand
Ordinarie Erik Wallenberg
Ersättare Tiina Ihatsu-Harder
Ersättare Jan Rudengren
Kommunstyrelsen
Ordinarie Jan Rudengren
Barn- och Utbildningsnämnden
Ersättare Tiina Ihatsu
Kulturnämnden
Ordinarie Erik Wallenberg
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie Margaretha Furustrand 2:v ordf
Socialnämnden
Ersättare Birgitta Wennerberg
Teknik- och Fritidsnämnden
Ersättare Erik Ollman
Valnämnden
Ersättare Lennart Schweitz
Överförmyndarnämnden
Ersättare Erik Wallenberg

Fler liberaler i Södermanlands läns län

Liberalernas parti- och riksdagskansli

Växel: 08-410 242 00
Postadress: Box 2253 103 16 Stockholm
Allmänna frågor: info@liberalerna.se