Se alla

REPLIK: Moderaterna i Strängnäs åker i diket

Söndag 6 mars 2022

Replik till ”Moderat välfärdspolitik när den är som bäst” 2/3-2022

När Moderaterna (M) beskriver sin välfärdspolitik är det som vanligt visionärt
snömos, för ”nu skall det bli åka av”. Deras politik ”innebär att stå upp för rätten
att bestämma”. I verkligheten tar man bort bestämmanderätten. Valfrihet i
hemtjänsten är för M ”ideologiskt idisslande”.

M talar om ”respekt” för skattebetalarna. Men under er ledning har hemtjänsten
givet ett underskott på 13 mkr/år, bekymmer med personal, arbetsmiljö och
sjukskrivningar. För att råda bot på detta ger man sig på de privata utförarna, när
problemet ligger hos den kommunala förvaltningen.

M vill ”konkurrensutsätta hemtjänstverksamheten” genom att skapa två eller
flera monopol. Vidare ska man anställa tre mellanchefer för att styra den
reformerade hemtjänsten. Vad vi ser i framtiden är en hemtjänst som ger större
kostnader och sämre kvalitet.

Vi Liberaler anser att privata företag är bra, för att de är vassa, då det råder riktig
konkurrens. Hos M kallas det problem, i näringslivet kallas det utveckling. I
nuläget råder konkurrens i hemtjänsten, men inte efter reformen.

Forskning visar att kommuner med privata utförare, följer upp dessa mycket
bättre än kommunens egen. I Strängnäs följer man tydligen inte upp sin egen
hemtjänst, då inga åtgärder för att minska kostnaderna har gjorts under sju år.
Den bistra sanningen är nu att valfriheten inte kommer att finnas kvar inom
hemtjänsten om majoriteten får som de vill. För oss Liberaler är frihet det
grundläggande i en demokrati. Därför kämpar vi för valfrihet inom hemtjänsten!

För Liberalerna i Strängnäs kommun
Jan Rudengren
Margaretha Furustrand
Birgitta Wennerberg