Se alla

Liberalerna i Strängnäs kommun sänker skatten med en krona

Söndag 19 juni 2022

Pressrelease Liberalerna Strängnäs
2022-06-16

Liberalerna i Strängnäs kommun sänker skatten med en krona
I vårt budgetalternativ för 2023 föreslår vi en skattesänkning om en krona, d v s
till en skattesats på 20:67 SEK.
Vi har i vårt budgetförslag – trots skattesänkning – lagt mer resurser på
kärnverksamheten, d v s Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, än
den styrande majoriteten har i sitt förslag. Även kulturen ingår i vår prioritering.
Dessutom har vi i vårt förslag 2,1 % i resultat, jämfört med majoritetens 2,0 %.
Vi anser att man inte ska ta ut mer kommunalskatt än nödvändigt. God ekonomisk
hushållning ska komma invånarna direkt tillgodo.